Skip to main content

Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Rukako Oy Travel Majoituksen keskusvaraamo/ Holiday Home Rental
Rukanriutta 7, 93830 Rukatunturi

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa
Juha Mustonen
Rukanriutta 7
93830 Rukatunturi

020 7344790
info@rukako.fi

Verkkosivustomme osoite on: https://rukako.fi

Rekisterin nimi

Rukako Oy Travel Majoituksen keskusvaraamon sekä Huolto/Remontointi asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus

Tämän rekisterin/tietosuojaselosteen tarkoituksena on mahdollistaa majoitusliikkeen verkossa tapahtuva kaupankäynti, kuten esimerkiksi tilaustietojen, laskutustietojen, maksuvahvistustietojen tai käsittelytietojen välittäminen kauppiaan ja asiakkaan välillä. Tämän lisäksi rekisterin tarkoituksena on asiakaspalvelun edellyttämien yhteydenottojen mahdollistaminen ja asiakassuhteen ylläpito (sekä suoramarkkinointi silloin, kun asiakas ei ole sitä kieltänyt.)

Rekisterin tietosisältö

  • Asiakkaan antamat tiedot: Etu- ja sukunimi, syntymäaika, yhteystiedot (esim. puhelinnumero sekä sähköpostiosoite), sukupuoli, kansalaisuus, asiakkaan kanssa majoittuvien lasten lukumäärä, ikä ja nimi sekä tarvittaessa asiakkaan laskutusyhteystiedot
  • Yritysasiakkailta lisäksi: Yrityksen nimi, Yrityksen osoitetiedot ja yhteystiedot, yrityksen Y-tunnus.
  • Asiakaspalautetiedot: asiakkaiden tyytyväisyystiedot, kommentit rekisterinpitäjän palveluista ja muut asiakkaan suostumuksella saadut tiedot
  • Varaustiedot (Menneet ja tulevat varaukset)
  • Asiakkaan toiveisiin ja valintoihin liittyvät tiedot: esim. huoneen tai savuttomuus, huonetyyppitiedot ja tiedot hänen haluamistaan palveluista
  • Asiakkaan maksutapa- ja maksukäyttäytymistiedot (mukaan lukien maksuviivetiedot) sekä laskutustiedot
  • Asiakkaan suostumus sähköposti-, tekstiviesti- ja muilla automaattisilla järjestelmillä suoritettavaan suoramarkkinointiin
  • Lainsäädännön mukaiset suoramainonnan, etämyynnin ja muun suoramarkkinoinnin kieltotiedot
  • Tiedot rekisterinpitäjän palvelujen käytöstä korttikohtaisesti (esim. yöpymiset ja ostot)
  • Muut asiakkaan suostumuksella kerättävät tiedot (esim. tiedot asiakkaan ilmoittamista liikuntarajoituksista ja sairauksista, jotka ovat tarpeellisia hänen pyytämänsä palvelun toteuttamiseksi)

Säännönmukaiset tietolähteet

Kaikkien asiakkaiden tiedot kerätään Mews-verkkopalvelun sähköisillä lomakkeilla tai paperilomakkeilla. Asiakkaat syöttävät tiedot henkilökohtaisesti käyttäessään Mews-verkkokauppaa tai asiakastietolomaketta tai tiedot kerätään sisäänkirjautumisen yhteydessä manuaalisesti tai passin/henkilökortin skannauslaitteella (SnapShell).

Kenelle jaamme tietosi

Suositeltu teksti: Jos pyydät salasanan palauttamista, IP-osoitteesi liitetään mukaan palautussähköpostiisi.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei erikseen luovuteta eteenpäin ja ne jäävät ainoastaan rekisterinpitäjälle. Jos rekisterinpitäjä myy, uudelleenjärjestelee tai muutoin luovuttaa liiketoimintansa joko kokonaan tai osittain, henkilötietoja voidaan luovuttaa samanaikaisesti. Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
Rekisterinpitäjä voi luovuttaa henkilötietojasi kolmansille osapuolille, kuten poliisille ja muille viranomaisille, jos asia koskee rikoksen tutkintaa, tai laki ja viranomaisen päätös näin määrää.

Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen aineisto
Jos palvelimelle tallennetusta rekisteristä tulostetaan manuaalista aineistoa, aineisto säilytetään lukitussa tilassa. Ainoastaan rekisterinpitäjällä sekä lain määräämillä viranomaisilla on käyttöoikeus aineistoon.
B. Palvelimelle talletetut tiedot
Rekisteri sijaitsee Mews Systems Ltd:n palvelimella, joka on sijoitettu valvottuun palvelinkeskukseen. Täydellisiin rekisteritietoihin pääsee käsiksi ainoastaan rekisterinpitäjä, Mews Systemsin tekninen ylläpitohenkilöstö sekä lain määräämät viranomaiset. Tiedot on suojattu asianmukaisin teknisin ja organisatorisin toimenpitein esimerkiksi katoamisen, muuntumisen tai oikeudettoman pääsyn varalta.

Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen

Jokaisella on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot. Tarkastusoikeus on kerran vuodessa maksuton. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti omakätisesti allekirjoitetulla lomakkeella tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona.

Tietojen korjaaminen ja tietojen korjaamisen toteuttaminen

Jokaisella on oikeus vaatia rekisterissä olevan tiedon korjaamista. Korjaamispyyntö on tehtävä kirjallisesti ja riittävän yksilöidysti.

Muut mahdolliset oikeudet

Henkilötietolain 30 §:n mukaan ”rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.”

Tarkastus-, korjauspyynnöt ja kiellot itseään koskevien tietojen käsittelystä

Rukako Oy info@rukako.fi
Rukako Oy travel Majoituksen keskusvaraamo
Yhteystiedot:
Rukanriutta 7
93830 Rukatunturi – Finland
y- tunnus 0900306-4

Evästeet

Tämä sivusto käyttää evästeitä (cookies).
Evästeiden ja verkkojäljitteiden avulla kerätyt tiedot eivät sisällä käyttäjän henkilötietoja. Verkossa suoritettuja toimintoja ei voida sen avulla liittää tiettyyn henkilöön.